Lisää ihmisyyttä työhön ja elämään

Oletko ajatellut, että melkein kaikki nykyelämässä olennaiset taidot, kuten tunneäly, empatia, vuorovaikutustaidot, vaikuttamistaidot ja yhteistyötaidot kumpuavat itseymmärryksestä ja itsetietoisuudesta?

Tietoisuustaidot ovat kulmakivi työssäsi ja elämässäsi kehittymiselle ja menestymiselle.

Ilman niitä meidän on vaikea kehittyä vaikkapa vahvemmiksi tiimipelaajiksi, loistaviksi johtajiksi ja paremmiksi asiakassuhteiden rakentajiksi.

Itseymmärrykseen kuuluu tunne- ja aistitietoisuus sekä syvä ymmärrys omista ajattelutavoista ja tunnereaktioista. Kun ymmärrät itseäsi aidosti, pystyt toimimaan autenttisesti ja ilmaisemaan itseäsi avoimesti niin työyhteisöissä kuin kotona, jolloin muiden käsitys sinusta vastaa omaasi.

Tämä kurssi perustuu uusimpaan tutkimustietoon ihmisen psykologisten vahvuuksien kehittämisestä. Kurssi sisältää runsaslukuisesti tietoisuustaitoja kasvattavia mindfulness- ja meditaatioharjoituksia tiiviiden teoriaperustelujen kera.

Kurssi on ainutlaatuinen kokonaisuus kehittymistä tukemaan ja inspiroimaan. Kurssi koostuu videoiduista introluennoista sekä helpoista ja palauttavista harjoitusäänitteistä, jotka on koottu alan parhailta asiantuntijoilta.

Mitä sinä saat kurssista:

Inspiroivaa uutta tutkimustietoa mielen ja kehon toiminnasta ja hyvinvoinnista.

Rentouttavia, rauhoittavia ja tietoisuutta kasvattavia harjoitteita, jotka pohjautuvat eri teemojen suosituimpiin harjoituksiin.

Opit yksinkertaisia tekniikoita ajatuskierteiden ja yliajattelemisen katkaisemiseen sekä tunnetietoisuuden kasvattamiseen.

Saat motivoivaa tietoa mielen ja tietoisuustaitojen harjoittamisen hyödyistä niin hyvinvointiin, ihmistenvälisiin suhteisiin, päätöksentekoon kuin henkiseen kasvuun.

Miten sinä voisit hyötyä tietoisuustaitoharjoittelusta vanhempana, työntekijänä, ammattilaisena?

Tietoisuustaitojen arvostus on nousussa. Tämän kurssin itsetietoisuutta ja itsesäätelyn mahdollisuutta kasvattavat harjoitukset perustuvat tietoiseen keholliseen läsnäoloon, mindfulnessiin ja somaattisiin harjoituksiin, joita maailmalla hyödyntävät jo mm. Google, Apple, General Electric, Microsoft, Starbucks ja monet muut.

Tutkimusten mukaan ihmiset eivät ymmärrä itseään ja omaa toimintaansa niin hyvin kuin kuvittelevat. Tämä voi johtua siitä, että harvalla on aikaa pysähtyä itsensä äärelle riittävästi. Lopulta voi käydä niin, että emme saavuta niitä asioita, joita työssä ja elämässä tavoittelemme, jos emme panosta riittävästi omaan mentaaliseen ja keholliseen tietoisuuteemme ja säätelyymme. 

Laajempi itsetuntemus ja itsesäätely ovat avaimia hyvinvointiisi ja myös tavoitteissasi onnistumiseen. Itsesäätelyn paranemisesta on apua niin työssäuupumisen ehkäisemisessä kuin huippusuoriutumisessa. 

Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jos haluat pysähtyä hetkeksi, tarkastella omia syviä oletuksiasi ja suuntaa, johon olet menossa. Kurssi on myös erinomainen tukemaan rentoutumista ja edesauttamaan palautumista. Mindfulness ja meditaatioharjoitukset tutkitusti vähentävät ahdistuneisuutta ja parantavat unen laatua. Kurssin lyhyet ja yksinkertaiset harjoitukset auttavat rentoutumaan ja vähentämään turhiin ajatuskierteisiin joutumista.  

Kurssi tarjoaa työkaluja ajatusten ja tunteiden säätelyyn, mikä puolestaan antaa varmuutta oman itsen ilmaisuun, tiimityöhön ja toisten ihmisten kanssa vuorovaikuttamiseen avoimesti ja selkeästi. 

PSYKOLOGISIA TYÖKALUJA JOUSTAVAAN REAGOINTIIN HAASTAVISSA TILANTEISSA JA STRESSIN HALLINTAAN

Oletko itsekriittinen ja vaativa itseäsi kohtaan? Se on hyvin tavallista, harva meistä on kovin suvaitsevainen itseään kohtaan kaikkien paineiden ja kiireen keskellä. Hyväksynnän, myötätunnon ja lempeyden lisääminen itseä kohtaan ei tee heikoksi, vaan päinvastoin vahvistaa, lisäten ajattelun joustavuutta ja reagointimahdollisuuksia haastavissa tilanteissa. Se muuttaa suhtautumistapaasi itseen, jolloin sinulta kenties vapautuu energiaa kohdistaa huomiota tärkeisiin asioihin.

Voit hyötyä kurssista, jos toimit esimiehenä, johtajana, HR -asiantuntijana, valmentajana, tiiminvetäjänä tai organisaation kehittäjänä. Voit saada kurssista mukaasi hyödyllisiä näkökulmia ja virikkeitä tiimisi vetämiseen ja johtamiseen.

Toki kurssi tarjoaa mielenkiintoista tietoa kenelle tahansa omasta hyvinvoinnista, jaksamisesta ja optimaalisesta suoriutumisesta kiinnostuneelle. 


Kurssilla tehdään mieltä suuntaavia ja kehotietoisuutta kasvattavia harjoituksia (mindfulness, meditaatio, visualisointi- sekä kirjoitusharjoituksia), jotka auttavat sinua tulemaan tietoisemmaksi mielesi rakenteista ja toimintatavoistasi. Kurssin harjoitukset tarjoavat tilaa luoville ajatuksillesi ja oivalluksillesi nousta esiin. Ne auttavat sinua rentoutumaan ja tukevat henkistä sekä fyysistä hyvinvointiasi.
 
Käytännössä harjoitukset auttavat sinua mm. suuntaamaan huomiotasi tietoiseen läsnäoloon, automaattisten ajattelu- ja toimintatapojen tiedostamiseen, tunnetilojen viestien ymmärtämiseen, uusien rakentavien suhtautumistapojen vahvistamiseen, palautumiseen ja keskittymiskyvyn terästämiseen.
 

Kurssilla opit tietoisuustaitoja, joiden säännöllinen harjoittelu voi näyttäytyä parempana jaksamisena, innostuneisuutena, uusien luovien ratkaisujen löytymisenä haasteisiisi, vähentyneinä virheinä tai uudenlaisina tapoina hoitaa konflikteja ja ihmissuhteita niin työpaikalla kuin kotonakin.

Kurssin pääteemat ovat:

– Tietoisen läsnäolon eli mindfulnessin vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin sekä työn tekemiseen.

– Itsetietoisuus on oleellinen mutta osin väärinymmärretty taito. Mitä se on ja miten sitä voi kehittää syvästi ja aidosti?

Sisäisen puheen merkitys menestymiselle ja visualisoinnin voima. Alitajuiset ajatusmallit.

Hengityksen monipuoliset psyykkiset ja fyysiset vaikutukset. Miten hengitys on yhteydessä tunteisiimme ja toimintaamme?

– Hyvä päätöksenteko on ratkaisevaa niin yksilöiden kuin organisaatioiden menestymisen kannalta. Miten laaja tietoisuus ja mindfulness voi vähentää päätöksentekoon liittyviä kognitiivisia virheitä ja vinoumia sekä auttaa havaitsemaan eettisiä haasteita?

– Itsemyötätunnon, kiitollisuuden ja anteeksiannon tunteet psykologisina vahvuuksina takaavat ajattelusi joustavuuden ja kyvyn reagoida haasteisiin musertumatta niiden alle.

– Erilaiset aivopuoliskomme, intuitiivinen ja koko kehollinen tietäminen auttaa sinua tekemään kokonaisvaltaisesti parempia ratkaisuja ja päätöksiä.

– Jooga, tai chi ja qigong lisäävät itsetietoisuuttasi meditatiivisen liikkeen muodossa.

– Mielentilan muutos voi olla yksinkertainen, ahdistus vs. innostus.

Tahdonvoima auttaa sinua keskittymään tärkeisiin asioihin, kun mielihaluja ja keskeytyksiä on paljon. Miten kasvattaa itsekontrollia?

– Mindfulness ja somaattiset -harjoitukset johtamisen ja organisaation kehittämisen tukena. Esimerkkejä käytänteistä.

– Avoin, kuunteleva ja tietoisesti läsnäoleva vuorovaikutus voi parantua oman sisäisen puheen tiedostamisen kautta. Miten tunteet vaikuttavat?

Meditaation traditionaaliset ja modernit käyttötavat, henkisyys.

* Kurssi koostuu 8 modulista, joista jokainen sisältää 2-3 lyhyttä videoalustusta sekä 2-3 harjoitusta.

* Yhteensä kurssi sisältää 17 videoalustusta teemoihin ja 16 (+2 extra) mindfulness meditaatio-, kirjoitus- tai mielikuvaharjoitusta.

* Yhden harjoituksen kesto on n. 10-25 min. Lisäksi vinkit 3 minuutin päivittäiseen harjoitteluun! Harjoituksiin on hyödynnetty suosituimpia mm. mindfulness meditaatio-, somaattisia ja myötätunto- sekä kiitollisuusharjoituksia.

* Moduleihin sisältyvät myös lähteet ja viitteet tieteellisiin julkaisuihin, tiivistelmät videoiden sisällöstä sekä lisäksi extra -vinkkejä.

* Koko kurssin sisältö on heti käytössäsi, mutta suosittelen, että käytät yhteen moduliin noin viikon. Voit käydä kurssin myös nopeammassa tahdissa! Kurssialusta on käytössäsi vähintään 5 kk.

Kurssiin kuuluu lisäksi mahdollisuus osallistua online -tapaamisiin! Saat niihin ajankohtaehdotuksia sähköpostitse. Tapaamisissa käymme läpi haasteita harjoittelussa sekä jaamme onnistumiskokemuksia!

49€

(norm. 119€)

Kurssi ei valitettavasti ole tällä hetkellä saatavilla

Voit olla Sariin yhteydessä, jos olet kiinnostunut kurssista, sari@mindfulbusiness.fi

Valmentaja on Sari Laine, väitöstutkija, KTM, Työelämäpainotteinen mindfulness -ohjaaja ja kirjailija. Sarin väitöstutkimuksen aiheena on itsetietoisuuden kasvattaminen työelämässä ja hänellä on aiheesta laaja asiantuntemus. Sari on toiminut aiemmin HR:n ja organisaatioiden kehittämistehtävissä.

“Nyt etätyön, itseohjautuvuuden ja arvopohjaisen toiminnan aikakaudella työntekijöiden ja tiimiläisten omat tunteiden ja ajattelun itsesäätelytaidot ovat keskeisen tärkeitä. Minua kiinnostavat psykologisten kykyjen ja vahvuuksien jalostaminen sekä eettisesti kestävä liiketoiminta ja siinä itsetietoisuus on ratkaisevan tärkeää.

Tälle kurssille olen halunnut koota parhaat palat uudesta tutkimustiedosta liittyen mielemme ja kehomme toimintaan edesauttamaan sinun hyvinvointiasi, arvojesi kirkastumista ja tavoitteissasi onnistumista.”

Palautetta valmennuksen live-versiosta:

As I read the article and thought about the exercises we have done during our lessons, I realized that I have learned a lot about myself during this course. Some of the things are habits of mine that others have already pointed out, but I have not believed them, or I have not recognized these aspects of me before. I have learned about my automatic reactions to certain stimulus and I think that I can be more mindful about my reactions now and take a step back before reacting the way I am used to react.

I just wanted to thank first of all our teacher Miss Sari Laine, for our amazing six week classes regarding mindfulness, it has changed my mind completely about this “new” way of thinking and relaxing, at first I was a little sceptic, because in my country it is not that common to have mindfulness practices, people think that it is a sugar pill theory, I really hope that they change their mind and start to evolve in this new era full of new theories and experiences, we can’t stop in time, we must always move forward.

Kurssi on herättänyt minut pohtimaan monia asioita arkisessa läsnäolossa, keskittymisessä ja suhteessa toisiin ihmisiin. En tiedä, ovatko artikkelien positiiviset vaikutukset toteutuneet kohdallani, mutta koin kurssin todella hyödyllisenä ja uusia näkökulmia antavana. Artikkeleista opin paljon mindfulnessin hyödyistä, mutta ehdottomasti paras osa kurssia olivat tunneilla tehtävät käytännön harjoitukset ja mindfulness meditaatio, sekä muut käytännön harjoitukset, kuten kirjeen kirjoittamien itselle mielikuvitusystävän näkökulmasta.

Sari