This course is currently in Finnish only. English version coming in March!

Oletko ajatellut, että melkein kaikki nykyelämässä olennaiset taidot, kuten tunneäly, empatia, vuorovaikutustaidot, vaikuttamistaidot ja yhteistyötaidot kumpuavat itsetietoisuudesta?

Tietoisuustaidot ovat kulmakivi työssäsi ja elämässäsi kehittymiselle ja menestymiselle.

Mikäli emme ole itsetietoisia, on mahdotonta hallita taitoja, jotka tekevät meistä esimerkiksi vahvempia tiimipelaajia, loistavia johtajia ja parempia asiakassuhteiden rakentajia. Itsetietoisuus voi hyvinkin olla 2000-luvun tärkein metataito.

Tämä kurssi tiivistää tieteen näkökulmasta yhteen itsetietoisuuteen, itsesäätelyyn ja tietoiseen läsnäoloon eli mindfulnessiin liittyvää tietoa työelämälähtöisesti ja sisältää erilaisia mindfulness- ja meditaatioharjoituksia.

Kurssi on Suomessa ainutlaatuinen, tieteelliseen näyttöön perustuva, näistä aiheista koottu kokonaisuus sinun niin yksilönä kuin osana organisaatiotasi kehittymistä tukemaan ja inspiroimaan. Kurssi koostuu introluennoista sekä helpoista ja palauttavista harjoituksista.

Mitä sinä saat kurssista:

Inspiroivaa uutta tutkimustietoa mielen ja kehon toiminnasta ja hyvinvoinnista

Ohjattuja, rentouttavia harjoituksia

Opit yksinkertaisia tekniikoita oman itsetuntemuksen kasvattamiseen

Saat motivoivaa tietoa mielen ja tietoisuustaitojen harjoittamisen hyödyistä työntekemiseen

Laaja itsetietoisuus

Miten sinä olet pyrkinyt kehittymään johtajana ja työntekijänä? Itsetietoisuuden arvostus on nousussa. Monissa organisaatioissa erilaiset reflektioon, ja “omaan verrattuna muiden ihmisten arvioon itsestä” perustuvat persoonallisuusarvioinnit (kuten 360 -astetta), ovat käytettyjä keinoja kehittää tietoisuutta itsestä ja omasta toiminnasta. 

Näiden perinteisten keinojen rinnalle on kuitenkin olemassa tehokkaita, uudenlaisia menetelmiä, jotka voivat edesauttaa kenties pysyvämpiä, syvempiä ja henkilökohtaisempia muutoksia ja kehittymistä. Tämän kurssin itsetietoisuutta kasvattavat harjoitukset perustuvat näihin uusiin menetelmiin, kuten tietoiseen läsnoloon, mindfulnessiin ja somaattisiin harjoituksiin, joita maailmalla hyödyntävät jo mm. Google, Apple, General Electric, Microsoft, Starbucks ja monet muut.

Tutkimusten mukaan ihmiset eivät ole niin itsetietoisia kuin kuvittelevat olevansa, moni meistä yliarvioi itsetietoisuuden tasonsa. Tämä voi vaikuttaa siihen, että emme saavuta niitä asioita, joita työssä ja elämässä tavoittelemme. 

Laajempi itsetietoisuus ja itsesäätely ovat avaimia hyvinvointiin ja onnistumiseen. Itsesäätelyn paranemisesta on apua niin työssäuupumisen ehkäisemisessä kuin huippusuoriutumisessa. 

Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jos haluat pysähtyä hetkeksi, tarkastella omia syviä oletuksiasi ja suuntaa, johon olet menossa. Kurssi on myös erinomainen tukemaan rentoutumista ja edesauttamaan palautumista. Mindfulness ja meditaatioharjoitukset tutkitusti vähentävät ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja parantavat unen laatua. Kurssin lyhyet ja yksinkertaiset harjoitukset auttavat rentoutumaan ja vähentämään turhiin ajatuskierteisiin joutumista.  

Kurssi tarjoaa työkaluja ajatusten ja tunteiden säätelyyn, jotka antavat varmuutta oman itsen ilmaisuun, tiimityöhön ja toisten ihmisten kanssa vuorovaikuttamiseen avoimesti ja selkeästi. 

TYÖKALUJA PALAUTUMISEEN JA STRESSIN HALLINTAAN

Oletko itsekriittinen? Se on hyvin tavallista, harva meistä on kovin suvaitsevainen itseään kohtaan kaikkien paineiden ja kiireen keskellä. Hyväksynnän, myötätunnon ja lempeyden lisääminen itseä kohtaan ei tee heikoksi, vaan päinvastoin vahvistaa, lisäten ajattelun joustavuutta ja reagointimahdollisuuksia haastavissa tilanteissa. Se muuttaa suhtautumistapaa, jolloin meillä kenties vapautuu energiaa negatiivisilta ajatuskierteiltä.

Voit hyötyä kurssista, jos toimit esimiehenä, johtajana, HR -asiantuntijana, valmentajana, tiiminvetäjänä tai organisaation kehittäjänä. Voit saada kurssista mukaasi hyödyllisiä näkökulmia ja virikkeitä tiimisi vetämiseen ja johtamiseen.

Toki kurssi tarjoaa mielenkiintoista tietoa kenelle tahansa omasta hyvinvoinnista, jaksamisesta ja optimaalisesta suoriutumisesta kiinnostuneelle. 


Kurssilla tehdään mieltä suuntaavia ja kehotietoisuutta kasvattavia -harjoituksia sekä meditaatio ja mindfulness -pohjaisia harjoituksia, jotka auttavat sinua tulemaan tietoisemmaksi mielesi rakenteista ja toimintatavoista sekä tottumuksistasi. Kurssin harjoitukset tarjoavat tilaa luoville ajatuksillesi ja oivalluksillesi nousta esiin. Ne auttavat sinua rentoutumaan ja tukevat henkistä sekä fyysistä hyvinvointiasi.
 
Käytännössä harjoitukset auttavat sinua mm. suuntaamaan huomiotasi tietoiseen läsnäoloon, automaattisten ajattelu- ja toimintatapojen tiedostamiseen, tunnetilojen viestien ymmärtämiseen, uusien rakentavien rutiinien vahvistamiseen, palautumiseen ja keskittymiskyvyn vahvistamiseen.
 

Kurssilla opit tietoisuustaitoja, joiden säännöllinen harjoittelu voi näyttäytyä parempana jaksamisena, innostuneisuutena, vähentyneinä sairauspoissaoloina, uusien luovien ratkaisujen löytymisenä haasteisiisi, vähentyneinä virheinä tai uudenlaisina tapoina hoitaa konflikteja ja ihmissuhteita niin työpaikalla kuin kotonakin.

Kurssin pääteemat ovat:

 • Tietoisen läsnäolon eli mindfulnessin vaikutukset fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä työn tekemiseen
 • Itsetietoisuus on oleellinen mutta osin väärinymmärretty taito. Mitä se on ja miten sitä voi kehittää syvästi ja aidosti?
 • Sisäisen puheen merkitys menestymiselle ja visualisoinnin voima
 • Hyvä hengitystapa ylläpitää psyykkistä ja fyysistä terveyttäsi
 • Mindfulness voi vähentää päätöksentekoon liittyviä kognitiivisia virheitä ja vinoumia sekä auttaa havaitsemaan eettisiä haasteita
 • Itsemyötätunnon, kiitollisuuden ja anteeksiannon tunteet mentaalisina vahvuuksina takaavat ajattelusi joustavuuden ja kyvyn reagoida haasteisiin musertumatta niiden alle
 • Erilaiset aivopuoliskomme, intuitiivinen ja koko kehollinen tietäminen auttaa sinua tekemään kokonaisvaltaisesti parempia ratkaisuja ja päätöksiä
 • Jooga lisää itsetietoisuuttasi liikkeen muodossa
 • Mielentilan muutos voi olla yksinkertainen, ahdistus vs. innostus
 • Tahdonvoima ja itsekontrolli auttavat sinua keskittymään tärkeisiin asioihin, kun mielihaluja ja keskeytyksiä on paljon
 • Mindfulness ja somaattiset -harjoitukset johtamisen ja organisaation kehittämisen tukena
 • Avoin, kuunteleva ja tietoisesti läsnäoleva vuorovaikutus voi parantua oman sisäisen puheen ja tunteiden tiedostamista kautta

 • Kurssi koostuu 8 modulista, joista jokainen sisältä 1-3 lyhyttä video luentoa sekä 1-3 harjoitusta.
 • Yhteensä kurssi sisältää 17 (+1 extra) videoalustusta teemoihin ja 15 (+3 extra) mindfulness, meditaatio, kirjoitus- tai mielikuvaharjoitusta.
 • Yhden harjoituksen kesto on n. 10-20 min.
 • Moduleihin sisältyvät myös lähteet ja viitteet tieteellisiin julkaisuihin, tiivistelmät videoiden sisällöstä sekä lisäksi linkkejä extra -materiaaleihin.
 • Koko kurssin sisältö on heti käytössäsi, mutta suosittelen, että käytät yhteen moduliin noin viikon.
 • Toista harjoituksia useita kertoja ja tee mieluiten joka päivä 10-20 minuutin harjoitus.
 • Kurssiin kuuluu joka viikko pyörivä vapaaehtoinen, mutta suositeltava, online -tapaaminen kurssilaisille.
 • Tapaamiset ovat kevään ajan tiistaisin klo 9-10 (alkaen 9.3.) ja niissä käymme läpi haasteita harjoittelussa sekä jaamme onnistumiskokemuksia.
 • Jos haluat henkilökohtaista valmennusta ja/tai lunastaa kurssin useammalle henkilölle, kysy tarjousta sari@mindfulbusiness.fi

KURSSI ON SAATAVILLA 2.3.2021 ALKAEN! ENSIMMÄISILLE KURSSILAISILLE -50 % TARJOUSHINTA.

Online -kurssi

129€

PILOTTIHINTA (sis. kurssi ja viikoittaiset tapaamiset), Norm. 229 €

Online -kurssi ja Tietoisuustaidot -kirja kotiin postitettuna

149€

PILOTTIHINTA, Norm. 249€

Palautetta kurssin live-versiosta:

As I read the article and thought about the exercises we have done during our lessons, I realized that I have learned a lot about myself during this course. Some of the things are habits of mine that others have already pointed out, but I have not believed them, or I have not recognized these aspects of me before. I have learned about my automatic reactions to certain stimulus and I think that I can be more mindful about my reactions now and take a step back before reacting the way I am used to react.

I just wanted to thank first of all our teacher Miss Sari Laine, for our amazing six week classes regarding mindfulness, it has changed my mind completely about this “new” way of thinking and relaxing, at first I was a little sceptic, because in my country it is not that common to have mindfulness practices, people think that it is a sugar pill theory, I really hope that they change their mind and start to evolve in this new era full of new theories and experiences, we can’t stop in time, we must always move forward.

Kurssi on herättänyt minut pohtimaan monia asioita arkisessa läsnäolossa, keskittymisessä ja suhteessa toisiin ihmisiin. En tiedä, ovatko artikkelien positiiviset vaikutukset toteutuneet kohdallani, mutta koin kurssin todella hyödyllisenä ja uusia näkökulmia antavana. Artikkeleista opin paljon mindfulnessin hyödyistä, mutta ehdottomasti paras osa kurssia olivat tunneilla tehtävät käytännön harjoitukset ja mindfulness meditaatio, sekä muut käytännön harjoitukset, kuten kirjeen kirjoittamien itselle mielikuvitusystävän näkökulmasta.