This course is currently in Finnish only.

Oletko ajatellut, että melkein kaikki nykyelämässä olennaiset taidot, kuten tunneäly, empatia, vuorovaikutustaidot, vaikuttamistaidot ja yhteistyötaidot kumpuavat itsetietoisuudesta?

Tietoisuustaidot ovat kulmakivi työssä ja elämässä kehittymiselle ja menestymiselle.

Mikäli emme ole itsetietoisia, on mahdotonta hallita taitoja, jotka tekevät meistä esimerkiksi vahvempia tiimipelaajia, loistavia johtajia ja parempia asiakassuhteiden rakentajia. Itsetietoisuus voi hyvinkin olla 2000-luvun tärkein metataito.

Tämä kurssi tiivistää tieteen näkökulmasta yhteen itsetietoisuuteen, itsesäätelyyn ja tietoiseen läsnäoloon eli mindfulnessiin liittyvää tietoa työelämälähtöisesti ja sisältää erilaisia mindfulness- ja meditaatioharjoituksia.

Kurssi on Suomessa ainutlaatuinen, tieteelliseen näyttöön perustuva, näistä aiheista koottu kokonaisuus yksilöiden ja organisaatioiden kehittymistä inspiroimaan. Kurssi koostuu introluennoista sekä helpoista ja palauttavista harjoituksista.

Kurssi on rakennettu erityisesti organisaatioiden näkökulmasta ja se tarjoaa alustuksen ja inspiraatiota siihen, kuinka työnteon käytänteitä, johtamista ja kulttuuria voidaan tehostaa ja hyvinvointia kasvattaa tarjoamalla työntekijöille välineitä itsetietoisuuden ja itsesäätelyn ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Kurssi tarjoaa itsestä huolehtimisen työkaluja ja kiinnostavaa uutta tutkimustietoa.

Laaja itsetietoisuus

Miten sinä olet pyrkinyt kehittymään johtajana ja työntekijänä? Itsetietoisuuden arvostus on nousussa ja monissa organisaatioissa erilaiset reflektioon, ja “omaan verrattuna muiden ihmisten arvioon itsestä” perustuvat persoonallisuusarvioinnit, kuten 360 -asteen arviointi, ovat usein käytettyjä keinoja kehittää tietoisuutta itsestä ja omasta toiminnasta. 

Näiden perinteisten keinojen rinnalle on kuitenkin olemassa toimivia ja tehokkaita, uudenlaisia menetelmiä, jotka voivat edesauttaa pysyvämpiä, syvempiä ja henkilökohtaisempia muutoksia ja kehittymistä.

Tämän kurssin itsetietoisuutta kasvattavat harjoitukset perustuvat näihin uusiin menetelmiin, kuten tietoiseen läsnoloon, mindfulnessiin ja somaattisiin harjoituksiin, joita maailmalla hyödyntävät jo mm. Google, Apple, General Electric, Microsoft, Starbucks ja monet muut.

Laaja itsetietoisuus on yllättävän harvinainen taito huolimatta sen kriittisestä roolista ihmisenä kehittymisellemme ja onnellisuudellemme.

Tutkimusten mukaan ihmiset eivät ole niin itsetietoisia kuin kuvittelevat olevansa, moni meistä yliarvioi itsetietoisuuden tasonsa. Tämä voi vaikuttaa siihen, että emme saavuta niitä asioita, joita työssä ja elämässä tavoittelemme. 

Laajempi itsetietoisuus ja itsesäätely ovat avaimia hyvinvointiin ja onnistumiseen. Itsesäätelyn paranemisesta on apua niin työssäuupumisen ehkäisemisessä kuin huippusuoriutumisessa. 

Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle, jos haluat pysähtyä hetkeksi, tarkastella omia syviä oletuksiasi ja suuntaa, johon olet menossa. Kurssi on myös erinomainen tukemaan rentoutumista ja edesauttamaan palautumista. Mindfulness ja meditaatioharjoitukset tutkitusti vähentävät ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja parantavat unen laatua. Kurssin lyhyet ja yksinkertaiset harjoitukset auttavat rentoutumaan ja vähentämään turhiin ajatuskierteisiin joutumista.  

Kurssi tarjoaa työkaluja ajatusten ja tunteiden säätelyyn, jotka antavat varmuutta oman itsen ilmaisuun, tiimityöhön ja toisten ihmisten kanssa vuorovaikuttamiseen avoimesti ja selkeästi. 

TYÖKALUJA PALAUTUMISEEN JA STRESSIN HALLINTAAN

Oletko itsekriittinen? Se on hyvin tavallista, harva meistä on kovin suvaitsevainen itseään kohtaan kaikkien paineiden ja kiireen keskellä. Hyväksynnän, myötätunnon ja lempeyden lisääminen itseä kohtaan ei tee heikoksi, vaan päinvastoin vahvistaa lisäten ajattelun joustavuutta ja reagointimahdollisuuksia. Se muuttaa suhtautumistapaa, jolloin meillä kenties vapautuu energiaa negatiivisilta ajatuskierteiltä. Itsemyötätunto yhdistettynä tietoiseen läsnäoloon voi muuttaa koko suhtautumisemme ja ajattelutapamme itseämme kohtaan rakentavammaksi ja myönteisemmäksi.

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat työkaluja palautumiseen, rentoutumiseen ja itseymmärryksen kasvattamiseen. Kurssilla opit taitoja, joiden avulla voit ymmärtää omaa toimintaa, ajattelua ja tunnereaktioita paremmin. 

Voit myös hyötyä kurssista erityisesti, jos toimit esimiehenä, johtajana, HR -asiantuntijana, valmentajana, tiiminvetäjänä tai organisaation kehittäjänä. Voit saada kurssista mukaasi hyödyllisiä näkökulmia ja virikkeitä tiimisi vetämiseen ja johtamiseen.

Toki kurssi tarjoaa mielenkiintoista tietoa kenelle tahansa omasta hyvinvoinnista, jaksamisesta ja optimaalisesta suoriutumisesta kiinnostuneelle. 


Kurssilla tehdään mieltä suuntaavia ja kehotietoisuutta kasvattavia -harjoituksia sekä meditaatio ja mindfulness -pohjaisia harjoituksia, jotka auttavat tulemaan tietoisemmaksi omista mielen rakenteista ja toimintatavoista sekä tottumuksista. Kurssin harjoitukset tarjoavat luovaa tilaa ajatuksille ja oivalluksille nousta esiin. Ne auttavat sinua rentoutumaan ja tukevat henkistä sekä fyysistä hyvinvointiasi.
 
Käytännössä harjoitukset auttavat sinua mm. suuntaamaan huomiotasi tietoiseen läsnäoloon, automaattisten ajattelu- ja toimintatapojen tiedostamiseen, tunnetilojen viestien ymmärtämiseen, uusien rakentavien rutiinien vahvistamiseen, palautumiseen ja keskittymiskyvyn vahvistamiseen.
 
Kurssilla opit tietoisuustaitoja, joiden säännöllinen harjoittelu voi näyttäytyä parempana jaksamisena, innostuneisuutena, vähentyneinä sairauspoissaoloina, uusien luovien ratkaisujen löytymisenä haasteisiisi, vähentyneinä virheinä tai uudenlaisina tapoina hoitaa konflikteja ja ihmissuhteita niin työpaikalla kuin kotonakin.

Kurssin pääteemat ovat:

 • Tietoisen läsnäolon eli mindfulnessin vaikutukset fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä työn tekemiseen
 • Itsetietoisuus on 2000 -luvun työelämän meta-taito
 • Opi tiedostamaan sisäistä puhettasi ja löydä visualisoinnin vaikutus
 • Hyvä hengitystapa ylläpitää terveyttä
 • Mindfulness voi edesauttaa ja tehostaa päätöksentekoa sekä lisätä eettisyyttä
 • Itsemyötätunnon, kiitollisuuden ja anteeksiannon tunteet mentaalisina vahvuuksina takaavat ajattelun joustavuuden ja kyvyn reagoida haasteisiin musertumatta niiden alle
 • Erilaiset aivopuoliskomme
 • Jooga lisää itsetietoisuutta liikkeen muodossa
 • Ahdistus vs. innostus
 • Tahdonvoima ja itsekontrolli, kun mielihaluja ja keskeytyksiä on paljon
 • Mindfulness ja somaattiset -harjoitukset johtamisen tukena
 • Avoin, kuunteleva ja tietoisesti läsnäoleva vuorovaikutus edellyttää oman sisäisen puheen ja tunteiden tiedostamista

Kurssi koostuu 18 videoalustuksesta teemoihin (n. 10 min) ja 18 mindfulness, meditaatio, kirjoitus- tai mielikuvaharjoituksesta (n. 10-15 min). Moduuleihin sisältyvät myös lähteet ja viitteet tieteellisiin julkaisuihin, tiivistelmät videoiden sisällöstä sekä lisäksi linkkejä extra -materiaaleihin.

Voit käydä kurssia omassa tahdissasi. Joka päivä aukeaa uusi moduuli. Voit käydä kurssin 18 päivän haasteena, eli tällöin katsot joka päivä n. 10 min videon ja teet n. 10-15 min. harjoituksen. Jos jokin päivä jää väliin, jatka kun sinusta hyvältä tuntuu ja käytä kurssin käymiseen hieman pidempi aika. En kuitenkaan suosittele käymään useampaa moduulia saman päivän aikana. Yhtä harjoitusta voi oikein hyvin toistaa muutaman päivän ajan ja siirtyä vasta sen jälkeen seuraavaan osioon.

KURSSI ON SAATAVILLA HELMIKUUSTA 2021 ALKAEN!

Online -kurssi

98€

PILOTTIHINTA

Online -kurssi ja 30 minuutin henkilökohtainen alkukartoitus ja tavoitteet yhdessä valmentajan kanssa

149€

Online -kurssi ja 60+60 minuutin henkilökohtainen alkukartoitus ja tavoitteet yhdessä valmentajan kanssa sekä Tietoisuustaidot -kirja

229€

Palautetta kurssin live-versiosta:

As I read the article and thought about the exercises we have done during our lessons, I realized that I have learned a lot about myself during this course. Some of the things are habits of mine that others have already pointed out, but I have not believed them, or I have not recognized these aspects of me before. I have learned about my automatic reactions to certain stimulus and I think that I can be more mindful about my reactions now and take a step back before reacting the way I am used to react.

I just wanted to thank first of all our teacher Miss Sari Laine, for our amazing six week classes regarding mindfulness, it has changed my mind completely about this “new” way of thinking and relaxing, at first I was a little sceptic, because in my country it is not that common to have mindfulness practices, people think that it is a sugar pill theory, I really hope that they change their mind and start to evolve in this new era full of new theories and experiences, we can’t stop in time, we must always move forward.

Kurssi on herättänyt minut pohtimaan monia asioita arkisessa läsnäolossa, keskittymisessä ja suhteessa toisiin ihmisiin. En tiedä, ovatko artikkelien positiiviset vaikutukset toteutuneet kohdallani, mutta koin kurssin todella hyödyllisenä ja uusia näkökulmia antavana. Artikkeleista opin paljon mindfulnessin hyödyistä, mutta ehdottomasti paras osa kurssia olivat tunneilla tehtävät käytännön harjoitukset ja mindfulness meditaatio, sekä muut käytännön harjoitukset, kuten kirjeen kirjoittamien itselle mielikuvitusystävän näkökulmasta.

In Sari’s beautiful guidance, learn from our lectures, restore your body and soul with our exercises, and feel better about yourself.