Tiedostamisen aika

shutterstock_220567366

Yhteiskuntakehitys ja teknologia ovat menneet eteenpäin vauhdilla. Samaan aikaan on syntynyt kiireisen ja sekavan mielen aikakausi, koska monen mielet eivät ole pysyneet tasapainossa nopeasti edenneen ulkoisen tekemisen perässä.

Olemme huomaamattamme ajaneet itsemme tähän tilanteeseen mutta ihmiset alkavat herätä ja puhua mielen hallinnasta ja sen suorasta yhteydestä kaikkeen toimintaamme ja terveyteemme.

Moni on sitä mieltä, että olemme siirtymässä koneaikakaudelta uudelle tiedostamisen ja ihmisyyden aikakaudelle, jolla sydämellisyys, rehellisyys ja hyvällä energialla tekeminen ovat tärkeitä.

Kaikkialla maapallolla ihmiset ovat havahtumassa ja kehittävät itseään tiedostavammiksi. Moni tuntee olevansa sisäisessä muutosprosessissa.

Länsimaissa merkkejä muutoksista ovat kasvanut kiinnostus itsensä kehittämiseen, elämäntapavalmentajien räjähdysmäinen kasvu, kiinnostus henkilökohtaisiin irtiottoihin kiireestä ja paineista, meditoivat yritysjohtajat, joogaavat työntekijät, terveysmyyteistä keskusteleminen mediassa sekä menestystä saavuttaneet yritykset, jotka ovat rajoituksia vähentämällä vapauttaneet käyttöönsä ihmisten luontaista potentiaalia.

Mindfulness-menetelmä on löytänyt tiensä johtamisalan kirjallisuuteen asti. Ihmiset ympäri maailmaa ovat alkaneet parantamaan hyvinvointiaan itsetutkiskelulla ja yritykset tarjoamaan tietoa ja valmennusta työntekijöilleen.

Tiedostamisen aikakausi on alkamassa, koska teknologinen kehitys mahdollistaa sen. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut mahdollista saada tietoa yhtä helposti ja ilmaiseksi ja löytää toisia tiedostavuuttaan lisänneitä ihmisiä. Ihmiset ovat sisäisessä muutosprosessissa, imevät tietoa itsensä kehittämiseksi ja lisäävät ymmärrystään itsestään ja ihmisyydestään.

Harjoittelu ja havahtuminen on helpompaa, kun isolla osalla ihmisistä on varaa mennä läsnäolo- ja tietoisuustaitojen tai kehoa eheyttävien menetelmien harjoittamista tukeville kursseille.

Vaikka itsetutkiskelu voi tuntua aluksi vaivalloiselta, se on myös ihmisten janoamaa henkistä ja arvopohjaista vahvistumista, ja nyt, toisin kuin koskaan aiemmin, isolla osalla maailman ihmisistä on siihen mahdollisuus.

Yhteiskuntamme on kroonisesti kiireinen, mikä usein hidastaa havahtumista sisäänpäin kääntymiseen. Ulkoisen tekemisen kiire saattaa sokaista sisäisen ihmisyytemme tavoittelun ja jatkuva kiire etäännyttää terveydellemme tarpeellisesta kehollisesta läsnäolosta.

Tiedostavuus ei kehity ilman kiireetöntä mielen ja kehon tarkkailua ja oivaltamista. Sisäiset voimavarat eivät löydy ja vahvistu, jos ei ole aikaa kääntyä sisäänpäin.

iStock_000024523925Medium

Tarvitsemme rahaa, innovaatioita ja kannusteita toiminnallemme yhteisöissä ja yksilöinä. Ihmiseen on rakentunut luontainen tarve ratkaista eteensä tulevia haasteita, ylittää pelkojaan ja mennä mukavuusalueidensa ulkopuolelle, näin olemme kehittäneet toimintaamme.

Kyse on siitä, että ulkoisen tekemisen lisäksi pitäisi kääntyä myös sisäänpäin, jotta voi nähdä haasteet osana omaa luontaista kasvun polkua, havahtua mielensä ja kehonsa toimintaan ja avata tiedostavuuttaan.

Ihmisenä kehittyminen on oppimista kääntymään tulkitsemaan elämäntapahtumiaan, ymmärtämään ja löytämään niiden kautta elämänsä syvällinen merkitys ja merkitykselliset asiat, jotta emme seuraa vain ympäristömme ja kulttuurimme ulkoisia asioita tai muiden usein tiedostamattomien ihmisten esimerkiksi median kautta rakentamia kehityspolkuja.

On hyvä, että ihmiset menestyvät ja yksittäisten ihmisten teot vievät ihmiskuntaa eteenpäin. Kyse on siitä, että samalla pitää mielen, ajattelun ja kehollisuuden olla hallinnassa ja tiedostavaa.

Ero on siinä, onko ihminen selvittänyt tilit ensin itsensä kanssa, jolloin hän on kykeneväinen vastaanottamaan menestyksen ja tekee sitä oikeista lähtökohdista sekä itselleen että muille.

Ne, jotka eivät ole tähän sisäiseen prosessiin havahtuneet ja suuntautuvat vain ulkoisiin asioihin, joutuvat usein ongelmiin tai eivät saavuta onnellisuutta ja täyttymystä elämänsä aikana ulkoisesta menestyksestään huolimatta.

Moni keskittyy hallitsemaan pelkästään elämänsä ulkoisia tapahtumia, mutta ei systemaattisesti tulkintatapojaan, suhtautumistaan, kehonsa tasapainoa ja viisautta. Näin saatetaan jättää se ainoa asia, josta jokainen on yksin huoltajana täydessä vastuussa, huonolle hoidolle.

Kun vapauttaa ja eheyttää itseään sisäisesti, ulkoisen elämän tapahtumat alkavat loksahdella paikoilleen paremmin kuin koskaan aiemmin. Kun sisäisen intuition seuraaminen vahvistuu, alkaa tehdä valintoja, jotka johtavat sellaiseen elämään, jossa ihmisen lahjat ovat oikeassa käytössä, hän tekee työtä sydämellä ja myös parhaalla mahdollisella tavalla palvelee ympäristöään ja muita ihmisiä.

Meidän pitäisi oppia enemmän siitä, miten yritykset, media ja toiset ihmiset vaikuttavat mieleemme. Jokaisen tulisi tietää perusasiat siitä, miten ihmisen mieli, tunteet, ajatukset, aivot ja psyyke toimivat. Miten ihmisen mieli ja keho toimivat kokonaisuutena ja tasapainotilassa ylläpitävät hyvinvointiamme ja terveyttämme tai epätasapainossa romuttavat sen. Mikä on kiireisen ja stressaavan elämäntavan vaikutus? Mikä on läsnäolon taidon merkitys? Miten mieli ja keho ovat yhteydessä toisiinsa? Miten ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehoon? Millaisia mieltä ja kehoa eheyttäviä menetelmiä on olemassa? Siinä opiskelu- ja työputkessa jossa olin, kukaan ei oikeastaan kolmeenkymppiin mennessä puhunut näistä asioista.

Syvästi onnellisen olotilan salaisuus on oppia iloitsemaan itsestään, elinvoimastaan ja yhteyden tunteesta muihin ihmisiin ja luontoon. Se ei synny pelkästään ulkoisesta tekemisestä, vaan on ymmärrystä sisäisestä itsestä, joka on riittävä sellaisenaan.

Tämän eheyden tunteen saavuttaminen vaatii usein järjestelmällisen työn tekemistä mielessä ja kehossa vaikuttavien vapautta rajoittavien estojen tunnistamiseksi ja sisäisten merkitysten löytämiseksi.

“Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” Martin Luther King, Jr

shutterstock_104360954

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s