Sielun puolikkaamme

shutterstock_187292807

Kun on saanut oman sisäisen olotilansa ensin kuntoon ja havahtunut suhtautumistapoihinsa vapautuen peloistaan, häpeistään ja epävarmuuksistaan, on mahdollista antaa enemmän rakkautta läheisilleen, työlleen ja muulle maailmalle kuin koskaan kuvitteli.

Rakkaus kumpuaa ihmisestä sen enempää yrittämättä, koska se on olotila, kun on avannut ja hyväksynyt itsessään ja muissa vaikuttavan ihmisyyden.

Ihmisessä oleva rakkaudellinen olotila voi suuntautua moneen asiaan, se ei ole vain rakkautta vastakkaiseen sukupuoleen, mihin se kulttuurissamme useimmiten liitetään. Ihminen, jonka sisäisessä olotilassa on paljon rakkautta, jakaa sitä työlleen ja muille ihmisille.

Moni ihminen on tottunut vastaamaan, että perhe tai ystävät ovat elämässä tärkeintä. Jos ihminen ei ole tyytyväinen eri puoliin itsessään, vaan ärtyinen tai katkera itseensä ja toisiin ihmisiin, millainen hän on silloin läheisilleen tai työkavereilleen.

Suhde puolisoon tai perheeseen ei ole tärkein vaan suhde itseen, koska se, miten suhtaudumme itseemme, vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme muihin ihmisiin. Sisällämme vallitseva olotila itseämme kohtaan on se tunnetila, mistä jaamme myös muille.

Jos olemme sisäisessä muutosprosessissa, vain toisista peilaamalla ja omiin suhtautumistapoihimme ja tunnetiloihimme päin kääntymällä voimme eheyttää sielumme säröjä. Tällöin avaudumme aidosti vastaanottavaisiksi muiden läheisyydelle, kun suojamuurit itsemme edestä murenevat. Avaudumme avoimemmiksi itseämme ja samalla muita kohtaan, kun olemme käsitelleet alitajuisesti psyykessämme vaikuttavat epävarmuudet ja pelot.

Sisäisen prosessin läpikäyminen eheyttää, jolloin muutumme tarvitsevista jakajiksi. Voimme jakaa avoimemmin rakkautta ja arvostusta muille, emmekä hae muiden ihmisten voimaa saadaksemme heidät rakastamaan itsemme ehjiksi.

Syvälle nykykulttuuriimme on rakentunut mielikuva, että toisen ihmisen tarvitsee täydentämään kaipuunsa ja onnensa. ”Ole mun, sillä voit vain kaipuuni poistaa”, laulaa Tauskikin syvälle alitajuntaamme. Uskomus suunnata kaikissa asioissa huomio itsestä poispäin on syvälle meihin kulttuurissamme huomaamattamme rakentunut.

Sielun puolikasta ei kannata etsiä muista ihmisistä vaan kaivaa se esille omasta piilotietoisuudesta. Kun oman sielun pimeät puolet saa itsetutkiskelulla tuotua tietoisuuden valoon, vapautuu elämään täydesti ilman syviä kaipauksia, häpeää ja riippuvuuksia. Se eheyttää ja vapauttaa aidosti ja pyyteettömästi nauttimaan tekemisistään, toisista ihmisistä ja elämään täydesti suurella rakkaudella. Toisia ei itsensä eheyttämisiksi varsinaisesti tarvitse vaan on jo sisäisesti onnellinen, eheä, valoisa ja jakaa siitä olotilasta.

Ajoittain voi toki kaipailla, jos itsellä on kuitenkin syvä hyväksyvä ymmärrys siitä, että on jo täydellinen ja kokonainen. Toki voi olla arjessa ikävä ihmisiä, joiden läheisyyteen on tottunut, kunhan on ymmärtänyt, ettei tosiasiassa tarvitse sielunsa puolikasta, koska jokaisen sielu on jo säröjen allakin täydellinen.

Meidän täydelliselle omalle vapaalle sielullemme voi olla toisia täydellisen sopivia vapaita sieluja.

shutterstock_129551231

Rakkaudesta luoduista mielikuvista on tehty miljardimarkkinat lukemattomille tuotteille ja palveluille, joilla pyritään tekemään ihmisistä viehättävämpiä. Huonolla romanttisella rakkaudella tuotetaan elokuvia, romanttisia kirjoja, saippuaoopperoita ja kaipaavia lauluja mutta silloin on kyse draamasta, mustasukkaisuudesta ja riippuvuuksista, jotka heijastavat epävarmuutta tunteesta itseä ja muita kohtaan.

Kun ihminen löytää sisältään merkityksiä ja rakentaa sisälleen rakkaudellisen olotilan, häneltä katoaa tarve jäädä roikkumaan ihmisissä, jotka eivät ole tunnetilalle vastaanottavaisia. Vapaana sieluna voi suunnata rakkautta niille, jotka kulkevat vapaina omaa kasvun polkuaan ja arvostavat toisen tunnetta ottaakseen sen vastaan ja toisen ihmisen rinnalleen kulkemaan.

Lopulta olemme hyvin kehollisia olentoja, joten fyysinen yhteensopivuus on tärkeää. Sitä on turha kieltää, koska viehättyminen toisista on osa vaistonvaraista toimintaamme, jota emme pysty eikä ole tarvetta muuttaa.

Hyvät pari tunnistaa pääsääntöisesti ulkoisesti sekä ulkonäön suhteen että heistä hehkuvasta samansuuntaisesta sisäisestä olotilasta. Ulkoinen kauneus on pitkälti sitä, että pitää kehostaan huolta, joten jokainen ihminen voi olla kaunis, kun ei tee keholleen väkivaltaa vaan ylläpitää sitä sellaisena, jollaiseksi se on luotu.

Kumppaniin kohdistuvan rakkauden tekee erityiseksi sitä vahvistava seksuaalienergia. New age -gurut kirjoittavat siitä, kuinka rakastelulla oikean ihmisen kanssa voi olla eheyttävä voima. Siinä energiamme yhdistyvät ja siksi monesti neuvotaan valitsemaan huolellisesti, kenen kanssa harrastaa seksiä myös sen vuoksi, että toisen ihmisen energiat jäävät vaikuttamaan omaan kehoon joksikin aikaa.

Rakastelulla voi olla suuri voima, jos osapuolet tuntevat olonsa turvalliseksi, egot voivat väistyä hetkeksi syrjään ja ihmisen koko olemus avautua aistien ja viettien kautta läsnäolevaksi. Voi vaatia keskinäisen luottamuksen rakentumista ja kykyä kytkeytyä kehollisesti läsnäolevaksi aistiensa varaan, jotta voi antaa ja vastaanottaa suurta energiaa aidosti itsenään.

Mediassa ihmiset ohjataan ostamaan tavaraa paikkaamaan ulkoisia virheitä ja parisuhdetta, vaikka todellinen vaikutus on suhtautumistavoilla ja kehollisella läsnäololla, joita jokainen voi sisäänpäin kääntymällä harjoittaa ja kehittää ilmaiseksi.

Koska itsetutkiskelu on työtä, jolla yritykset eivät toistaiseksi ole juuri pyrkineet ansaitsemaan, sitä ei mainosteta kauneuden ja onnellisen parisuhteen suurimpana salaisuutena eivätkä yritykset lobbaa ja markkinoi sitä meille.

Aito tunne, viehättävyys ja hehku tulevat sisältä, kun tuntee itsensä, on sinut kaikkien puoliensa kanssa ja arvostaa ihmisyyttä itsessään ja muissa. Näitä tunteita voimme jakaa toistemme kanssa. Tiedostava, vapautunut ja eheä ihminen on rehellinen ja sitoutumiskykyinen tietoisesti oikeiksi valitsemiinsa asioihin.

Ihmisten välinen huumaantuminen ja tunnemyllerrys ei välttämättä ole kestävää, jos sen taustalla ihmiset eivät eheydy itsenään, tavoita aitoa rakkaudellista olotilaa itsessään ja pääse jakamaan toisilleen siitä. Tunne, jota pidetään rakkautena, ei välttämättä ole omasta ytimestä nousevaa tunnetta. Tällöin saatetaan hakea toisesta eheytymistä, vaikka kukaan toinen ihminen ei voi eheyttää meitä kuin hetkellisesti. Toiset ihmiset voivat tukea meitä omalla matkallamme sisäiseen ihmisyyteemme.

Eheytymättömät ja tiedostamattomat ihmiset eivät välttämättä osaa vastaanottaa pyyteettömän rakkauden tunnetta, vaan hyödyntävät narsistisesti vetovoimaisuutta ja saavuttamattomuutta ylläpitääkseen näihin suhtautumistapoihin perustuvaa egoaan. Tällöin saatetaan vuorotellen helliä ja torjua toinen ihminen, joka voi olla toisen ihmisen energiaa syövää vallankäyttöä ja saattaa suistaa ihmisiä pois heidän omasta tasapainostaan.

Ihmiselle voi olla vierasta ja pelottavaa antautua ja nöyrtyä egostaan aidon ja läsnäolevan rakkauden voimalle, mikä peilaa oman sisäisen maailman käsittelemättömiä asioita.

Rakkaus pitäisi uskaltaa päästää sisältään vapaaksi ja se on aina myönteistä, muuten se on voiman imemistä muilta ja alistamista, ei halua jakaa rakkauttaan toiselle ihmiselle. Rakkaus on pelon vastavoima. Moni pitää niitä suurimpina toimintaamme vaikuttavina voimina ja ne synnyttävät ihmisille suurimman osan tunnetiloistamme.

Voimme itse vaikuttaa siihen, ettemme lähde vahvistamaan omaa egoamme toisen ihmisen egon edessä tai kadota yhteyttä itseemme, vaan löydämme ja säilytämme eheyden ja oman rakastavan läsnäolon voimamme.

Toisen ihmisen sydämeen on vaikea saada yhteyttä pysymällä vahvasti egossaan, vaan ennemminkin pysähtymällä, laskeutumalla aidoksi roolistaan, kohtaamalla toinen ihminen ja tarjoamalla itse läsnäoloa ja rakkautta.

Kun rakkautta jakavat osapuolet oppivat rakastamaan myös itseään ja eheytyvät, rakkausenergia leviää ihmisten välillä ja on tasapainoinen, huolta pitävä ja vahva.

Rakkaussuhde edellyttää tietoista päätöstä siitä, että sisäistä rakkaudellista tilaansa haluaa jakaa arjessa toisen ihmisen kanssa.

Kun kaksi eheää ja samalla myönteistä olotilaa sisälleen rakentanutta ihmistä kohtaavat aidosti toisensa, heidän energiansa voivat vahvistua toisistaan, jos he päättävät haluta toisilleen antautua.

Vuosikymmenten pituinen päivittäinen suhde toiseen ihmiseen ei voi perustua pakonomaiseen vetovoimaan, joka jättää jossain vaiheessa tyhjän päälle, vaan tiedostavaan ratkaisuun. Ihmisten välisen rakkauden päivittäinen ylläpitäminen vaatii halua jakaa toiselle kunnioitusta, läheisyyttä ja antaa tilaa kasvaa.

Kun ihmiset ovat kasvaneet vahvoiksi sisimmästään, heillä on enemmän annettavaa, eivätkä he ole itselleen tarvitsevia. Tommy Hellsten sanoo sen kauniisti, ”Toisen ihmisen puolesta ei tarvitse ratkoa asioita tai häneen ei tarvitse takertua. Hänen kanssaan voi kasvaa, jakaa kokemuksia ja ihmisyyttä. Elämän löytöretkellä ja seikkailussa voi vierellämme kulkea toinen ihmettelijä.”

shutterstock_214649179

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s