Investointi itselle ja muille

shutterstock_197557883

Mielensä ja kehonsa sisäiseen kuunteluun ja tietoisen läsnäolon harjoittamiseen kannattaa investoida aikaa. Se muuttaa myönteisesti aivotoimintaamme ja sisäistä olotilaamme, jolla on valtava merkitys sekä ihmiselle itselleen että yhteiskuntiemme hyvinvoinnille. Mielen ja kehon tiedostavaa hallintaa lisäämällä krooniseen kiireeseen ja terveysongelmiin voidaan vastata.

Ratkaisu on usein pitkä tulkintamatka oman sisäisen ymmärryksen kasvattamiseksi mutta se on ainoa kestävä tapa taata oma ja muiden hyvinvointi, terveys ja pitkä ikä ilman sairauksia.

Mielellinen eheytyminen aktivoi samalla kehon voimavaroja, tasapainoisessa olotilassa immuunijärjestelmä toimii hyvin ja myönteiset mielentilat rauhoittavat hormoni- ja hermostotoimintoja, jotka vaikuttavat koko kehomme terveyteen.

Moni on sitä mieltä, että suurin osa, jopa 90 %, sairauksista johtuu kehon eriasteisesta stressitilasta. Läsnäoloon palautumisen harjoittaminen on ainoa kestävä tapa hallita stressiä. Lääkkeillä voi olla sivuvaikutuksia, ne eivät opeta havaitsemaan ja muuttamaan vääristyneitä mielenmalleja, eivätkä ne aktivoi kehomme omaa immuunipuolustusjärjestelmää, joka on stressittömässä tilassa toimiessaan voimakkain suoja, minkä voimme saada.

Hyvinvoinnin eteen tehtävät työt ovat mielellisiä ja kehollisia, yksin itsensä kanssa olemista, eivät työtä työnantajalle. Mielen ja kehon kanssa päivittäinen työskentely on investointi, kuten mikä tahansa opiskelu, joka ei tuota sillä hetkellä rahaa, mutta tuottaa menestystä, terveyttä ja onnellisuutta tulevaisuudessa.

Tietoisuus- ja läsnäolotaitojenkin ympärille on syntymässä markkinat, mikä tarkoittaa, että tarjolla tulee olemaan sekä laadukkaita että heikompia palveluja. Aivojen ja mielentilojen havainnointia ja treenaustakin voidaan yrittää tehdä tehottomalla tavalla keskittymättä, jolloin niistä ei välttämättä ole suurta hyötyä.

Oikealla tavalla tehtynä niiden hyötyjä alkaa olla mahdotonta kiistää, kun siitä saadaan koko ajan lisää tieteellistä tutkimusnäyttöä ja konkreettisia tuloshyötyjä esimerkiksi sitä henkilöstön kehittämisessään hyödyntäneiltä yrityksiltä kuten Googlelta, Inteliltä tai monelta kotimaiselta suuryritykseltä.

Tietoista mielen ja kehon läsnäolevaksi palauttamista voi aina oppia harjoittamaan itse ilmaiseksi ja rauhassa kotona. Tietoinen läsnäolo on ihmiselle luontainen olotila, jonka keho löytää, jos sille antaa rauhan ja mahdollisuuden.

On hyvä, että asioista puhutaan yrityksissä ja mediassa, jotta niiden merkityksellisyys tulee esille mutta itsetutkiskelu ei välttämättä vaadi Mindfulness -kursseja, vaan samat vaikutukset on mahdollista saada aikaan itse. On oma valinta haluta esimerkiksi aluksi toisten tukea. Erilaiset tavat toimivat eri ihmisille ja kannattaa kuunnella sitä, mikä itselle sillä hetkellä tuntuu oikealta.

Yhteiskuntamme rakenteet eivät tällä hetkellä erityisemmin tue sisäisen itsensä tiedostamisen vahvistumista eikä monen nykyaikuisen perhe- tai kouluelämässä tapahtunut juuri mitään, mikä olisi tuonut näiden asioiden merkitystä esille. Asiassa onnistuminen vaatii usein askeleen taaksepäin ottamista ulkoisesta tekemisestä, asioiden katsomista hieman ulkopuolelta ja nykyisen kyseenalaistamista.

Moni on intuitiivisesti tehnyt elämässään oikeita valintoja ja kulkenut kohti oikeita töitä ja ihmisiä. Tietoisuuden kasvattaminen auttaa saamaan varmuutta siitä, että suunta on oikea ja näkemään, jos joillain elämänalueilla on tarvetta tehdä muutoksia. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen rauhoittaa, tasapainottaa ja vahvistaa mieltä ja kehoa.

Matkan itseen ei tarvitsisi olla niin pitkä kuin se nyt monelle asiaan havahtuneelle nykyaikuiselle on, jos jo lapset kasvatettaisiin toisenlaiseen omien sisäisten voimavarojen ja ihmisyyden löytämistä tukevaan kulttuuriin.

Yksilön hyvinvoiminen tarkoittaa parempia työpaikkoja ja yhteistoimintaa, vähemmän kustannuksia terveydenhuollolle, onnellisempia parisuhteita ja terveempiä ja turvallisempia yhteiskuntia.

shutterstock_57617188

Matka itseen vapauttaa ulkoisista paineista, koska itsestään tietoiseksi tullut alkaa ohjautumaan sisäisesti ja irtautuu täydellisestä samaistumisesta kasvatuksen ja ympäristön myötä mieleen siirtyneisiin uskomuksiin. Hän ottaa myönteisesti täyden vastuun mielestään ja kehostaan eli suhtautumistavoistaan ja elintavoistaan.

Mielen ja kehon hallinta näkyy luonnollisesti myös työpaikalla. Mikään koulutus ei yhtä tehokkaasti vapauta yksilön potentiaalia käyttöön myös työssä kuin sisäisten estojen kohtaaminen ja niistä irti päästäminen, joka kasvattaa tuottavuutta ja vapauttaa luontaista luovuutta.

Mielen ja kehon harjoittaminen tuottaa myös parhaan taidon vuorovaikuttamiseen ja neuvottelemiseen. Kun tutustuu omaan psyykeensä, ymmärtää sitä myös muissa ihmisissä ja tulee suvaitsevammaksi.

Itsensä johtamisen taito on ainoa tehokas taito johtaa muita ihmisiä. Itsensä rakastamisen taito on ainoa tapa rakastaa ja arvostaa myös muita ihmisiä. Elämä on itsemme peilaamista muista ja ainoastaan itseemme eli mieleemme ja kehoomme pystymme täydellisesti vaikuttamaan.

Kun sisäistä itseämme ymmärrämme, ymmärrämme paremmin maailmaa ja muita ihmisiä, koska meissä on kaikissa samat rakenteet ja samoja automatisoituneita kulttuurisidonnaisia suhtautumistapoja ja uskomuksia, joita emme usein ehdi kääntyä tarkastelemaan ja tiedostamaan, ennen kuin pysähdymme havahtumaan itseemme.

shutterstock_135313805

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s